Jäsentiedoite 2020-2021

Paavolan metsästysseuran jäsentiedote 2020

Päiväkohtainen vieraskortti maksetaan edelleenkin suoraan seuran tilille: 

FI58 5317 0340 0015 33. Hinta 10€/hlö/vrk. JÄSEN maksaa vieraskortin tilille ja laittaa viitteeksi vierailijan nimen, saalis pois isännän saaliskiintiöstä. 

Yksi vierailija/varsinainen jäsen/ päivä. 

Kiintiöt, teräshaulien käyttö kaudelle 2020–2021:

Koppelo, riekko ja peltopyy rauhoitettu. Metso 1kpl,Teeri 2kpl. Pyy, jänis, rusakko ja vesilinnut ei kiintiöitä. Metsäkanalintujen peltokyttäyspyynti ja pyynti tuotannossa olevalla turvetuotantoalueilla kielletty.

Metsäkauris 7kpl aikuinen ja 7kpl vasa. Pyynnin vastuuhenkilö Tuomo Junttila p. 0505691418. Soita Tuomolle ennen pyyntiin menoa ja pitää ilmoittaa kaadosta puhelimitse.

Jokainen jäsen saa ampua vain yhden kauriin kiintiön sisällä. Kauriin kevätpyynti sallittua, mikäli kiintiötä vielä jäljellä. Kauriin virallinen kaato ilmoitus tehtävä RIISTAKESKUKSELLE.!

Teräshaulien käyttö kielletty koko seuran alueella!!

Pienriistan rauhoitusalueet:

Ruukissa:

Kyläkeskuksen eteläpuolella radanvarren montut vesilinnustukselta klo 22. jälkeen. Siikajoen eteläpuoli Katinhäntään asti, Siikajoen pohjoispuoli savimontuilta Hanhiojaan asti täysrauhoitus.

Paavolassa:

Hemminkangas – 86 tie – Siikajoki välinen alue täysrauhoitus. Kyntökankaan alue (jossa menee kuntorata), vain hirven ajopyynti sallittu.

Saarikoskella:

Kitinoja- Saarikoskentie – Jokikyläntie – Pesuanoja – Siikajoki alue ja sekä Karjonevan kosteikkoalue: täysrauhoitus. Pienpetojen osalta Karjunevalla pyynnistä voi sopia erikseen Pekka Auvisen kanssa. Myös Karjonevan kosteikko alueen (vanhan turvetuotanto alueen) vieressä sijaitseva Kaakkurinlampi on rauhoitettu vesilinnustukselta toistaiseksi.   Remeksentie, Luohuanjoki ja Saarikoskentien välinen alue: pienpeto- ja kauriinpyynniltä rauhoitusalue. Laurinjärventien varressa oleva Tila: Väisänen (tilanumero: 2-66) Laurinjärven laskukanava, Laurinjärventie, (Väisäsen tilan  piha- alue + kotisuon peltoaukeat) alueella sallittu vain hirvenpyynti. Myllyahon kotikangas: täysrauhoitus.

Rauhoitusalueilla hetitappavilla raudoilla ja loukuilla pyynti sallittu ainoastaan maanomistajan omistamalla maalla ja luvalla. Muuten kielletty, jos ei ole lupaa.

Rauhoitusalueiden rusakkopyynti vain porukkapyyntinä erikseen hankittavalla luvalla!

Joulurauha metsästykseltä 24- 25.12.2020.

Metsästysajoissa, kiintiöissä ja rauhoituksissa noudatamme Suomen Riistakeskuksen suosituksia ja määräyksiä, mikäli ne poikkeavat kokouksessamme päätetyistä.

Teräshaulit kielletty kaikkialla seuran alueella olevilla vesistö, metsä- ja peltoalueilla!!

Hangasnevalle on rakennettu tämän vuoden aikana pitkospuut, jotka kiertävät Hangasnevan alueella. Muistutetaan jäseniä, että alueella on muitakin luonnossa liikkujia. Kehoitetaan varovaisuuteen ja käyttäytymään asiallisesti.

Johtokunnan jäsenet 2020: 

Puheenjohtaja Vesa Pietilä, sihteeri Jussi Pietarila, Vpj Joni Halonen, Kari Mustonen, Antti Tervo, Kimmo Kemppinen, Mikko Rehula ja Marko Karvonen. 

Seuraa seuran nettisivuja ja facebook- sivua, sieltä löytyy paljon tarpeellista ja ajankohtaista tietoa! www.paavolanmetsastysseura.com ja facebook Paavolan metsästysseura. Saalisilmoitukset helmikuun loppuun mennessä.

Muuta ajankohtaista

Hangasneva: jahtialuetta on tarkennettu hangasnevan osalta. Tarkista tarkat rajat seuran nettisivuilta. 

Koemaastoja myös annettu käyttöön: – Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry järjestää kokeet 09.09.2020, 20.09, 24.10 ja 31.01.2021.

 Ruukin Kennelseura kokeita 19.09.2020 ja  03.10.  

Ei rauhoituksia kyseisinä päivinä, mutta väistetään sen verran, että koirat saa rauhallisen työskentely mahdollisuuden.

MUISTA: TERÄSHAULIEN KÄYTTÖ KIELLETTY KOKO SEURAN ALUEELLA!! MYÖS PAUKKULAN KIEKKORADALLA! KIEKKOJEN KÄSINHEITTÄMINEN KIELLETTY JATKUNEEN ILKIVALLAN TAKIA!

 KERÄÄ KAIKKI HYLSYT POIS MAASTOSTA!  MYÖS MUUT ROSKAT !  PULLOT, TÖLKIT, MAKKARAPAKETIT YMS..

KÄYTTÄYDY ASIALLISESTI, NOUDATTAEN LAKEJA, ASETUKSIA JA SEURAN SÄÄNTÖJÄ! KESÄKOKOUKSESSA TEROITETTIIN, ETTÄ JOKAINEN JÄSEN KERÄÄ HYLSYT JA ROSKAT POIS MAASTOSTA.!! 

T: Paavolan metsästysseuran johtokunta

You may also like...